Viasat Technology eVehicle

Собствената технологична платформа за предоставяне на телематични услуги на ИКОМ

Собствената технологична платформа за предоставяне на телематични услуги на ИКОМ –Viasat Technology eVehicle – представлява единна телематична софтуерна система, с пълно обхватна гама приложения и услуги както за масовия потребител така и за корпоративния автопарк.

Viasat Technology eVehicle включва следните подсистеми:

  • Подсистема за контрол и управление на корпоративен и институционален автопарк Viasat Technology SmartTracker
  • Подсистема за управление на градски транспорт (СУГТ) с подсистеми за автоматично позициониране и реалновременна информация на пътниците Viasat Technology Public Transportation
  • Подсистема за услуги базирани на местоположението (LBS) за масовия потребител, предоставяща функционалности за:
  • проследяване и контрол на лични автомобили и малки автопаркове с множество value-added services Viasat Technology Intellicar,
  • проследяване на хора, домашни любимци, велосипеди, както и предоставяне на множество LBS услуги за потребители на мобилни телефони Viasat Technology 2Map
  • Подсистема за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние Viasat Technology Tollcollect
  • Подсистема за гъвкаво автозастраховане и лизинговане на автомобили Viasat Technology PAYD
  • Интеграция със системи за активна безопасност, включително системи за предупреждаване на водачите за опасности и контрол на скоростта, системи за избягване на сблъсък, системи за мониторинг на температура и налягане на гумите и др.
  • Съвместимост с  eCall и с други национални системи
 

Информационен център на ИКОМ

 

Телематичната платформа Viasat Technology eVehicle работи в „центъра за данни“ на ИКОМ в гр. София.

Центърът за данни на фирма ИКОМ представлява високо технологична специализирана ИТ инфраструктура за реалновременно наблюдение, контрол и управление на отдалечени обекти (стационарни и мобилни). Той предоставя телематични услуги за обществени и частни организации, както и за масови потребители.

Центърът за данни на ИКОМ използва най-съвременните виртуализационни технологии благодарение на които се постига изключително голям капацитет съчетан с висока енергийна ефективност, разпределяне и оптимизиране на натоварването.

 

Viasat Technology eVehicle е централизирана софтуерна система с отворена архитектура с трислоен модел (Приложен сървър, Сървър за бази данни, и Презентационен сървър) и отделен Комуникационен сървър, управляващ цялата комуникация с мобилното оборудване.

 

Системата се управлява централизирано от различни групи потребители: администратори, потребители, диспечери, транспортни оператори и др. и позволява използване на различни части от функционалността от неограничен брой различни локации и неограничен брой потребители, според техните права в системата, например създаване, промяна и премахване на потребители с различни права, управление и промяна на различни настройки на системата спрямо отделни превозни средства, групи превозни средства или всички превозни средства, създаване, промяна и управление на маршрути, задачи, графици за шофьори, създаване на филтри, правила за отделни превозни средства, група или всички превозни средства, създаване и настройка на автоматични съобщения, алерти и аларми, визуализиране на разнообразна информация относно превозните средства, географските обекти, разписанието, нарядите, шофьорите, и множество други обекти в текстови, графичен и табличен вид, както и на електронна географска карта.

 

Сигурност на информацията

Всички компоненти в телематична система Viasat Technology eVehicle проектирани и разработени с цел осигуряване на максимална сигурност на информацията по отношение на конфиденциалност, цялостност и наличност.

Подсистемата за контрол на достъпа поддържа множество потребителски и администраторски профили с настройваеми параметри за достъп до различни функционалности на потребителския интерфейс, четене/писане/изтриване на данни, изготвяне на различни справки, достъп до настройки, достъп до информация за отделни автомобили или групи от автомобили за оперативен или статистически контрол, и др.

 

Връзка с ERP и други софтуерни системи

Viasat Tehnology eVehicle е много гъвкава по отношение връзка и интеграция с външни системи, включително  ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics, Maconomy, и др.), системи за наблюдение на проблеми (Trouble Ticketing System), Web системи предоставящи информация и/или услуги на гражданите,  Електронни Билетни Системи (AFC),  Системи  за преброяване на пътнико потока (PCS), други информационни  системи за управление за частни и публични организации.