Телематика е много сложна и разнообразна сфера, която става все по-голяма необходимост за множество индустрии (транспорт, логистика, нефт и газ, строителна и др). Телекомуникацията и информатиката се обединяват в една обща система / услуга за прехвърляне (по безжичен път), обмен и анализ на данни.

Телематична система за управление на автопарка обикновено се състои от:

  1. Превозно средство с инсталирано необходимото бордовото оборудване: с хардуерни и софтуерни компоненти в превозното средство
  2. Глобалните навигационни спътникови системи (GNSS): с GPS като основен метод за локализация
  3. Телекомуникационни мрежови системи: най-вече въз основа на GPRS, някои решения използват и сателитни комуникации
  4. Доставчик на съдържание: телематичните решения интегрират карти и навигация с информация за маршрутите и трафика
  5. Доставчик на телематични решения (TSP): предоставяне на cloud сървъри за събиране на данни и обработка на информация. Някои TSPs (като Viasat Technology) предлагат онлайн поддръжка и сервиз (в случай на проблеми и системни сривове)
  6. Потребители: има 3 нива на потребители – шофьори, оператори на автопаркове и собствениците на автопаркове

 

Индустрията на телематиката се увеличи значително през последното десетилетие като основните причини за това са стагнираната глобална икономическа среда и засилване на конкуренцията. Тези обсточтелства прилагат значителен натиск за оптимизация на оперативните разходи и показатели. Успоредно с това, подобряването на телематичните системи, от технологична гледна точка, все повече увеличава надеждността и удовлетвореността от качеството на услугите.