ПОЛЗИ

от използването на EuroGPS решенията

EuroGPS Solutions
 • Проследяване на МПС в реално време
 • Местоположение, скорост, маршрутизация
 • Предпазване от нерегламентирана употреба на
  превозните средства
 • Разграничаване на работно и извънработно време
 • Правила за шофиране (ограничения на скоростта,
  време, зони на движение)
 • Отчетност на шофьорите
report.png
 • Специален модул за поддръжка на Автопарк
 • Пълна отчетност и справочна информация
Team.png
 • Бърза интеграция
 • Качествено обслужване
 • Удовлетворяване на конкретния бизнес модел
Fuel.png
 • Контрол над разхода на гориво
 • Край на злоупотребите

Оперативна ефективност и минимизиране на разходите за автопарка

Оперативната ефективност и минимизиране на разходите за автопарка все повече се превръща в ключов фактор за множество индустрии, които оперират на силно конкурентен пазар и / или при стагнирани икономически условия. В световен мащаб все повече индустрии разпознават значителните ползи, които доставчиците на телематични услуги предлагат за оптимизация на разходите, свързани с автопаркове.Като водещ доставчик на решения за управление на автопарка, EuroGPS успешно подкрепя своите клиенти чрез:

 

 • Намаляване на разходите за управление на автопарка (обикновено между 15-30% намаление).
 • Проследяване на местоположението и състоянието на превозното средство в реално време.
 • Административен контрол на горивото
 • Възлагане на задачи на единични или група превозни средства
 • Създаване на правила по отношение на гео-кодирани обекти и региони (с автоматични сигнали за нарушения на така зададените правила)
 • Надзор и идентифициране на нежелано поведение на пътя

Безопасност

Не е учудващо, че безопасността на шофьорите е един от най-важните приоритети, върху които множество индустрии се фокусират. Минимизирането на възможностите за човешка грешка увеличава значително избягване на смъртните случаи и щети по имуществото. EuroGPS осигурява на своите клиенти необходимите решения за справяне с риска и им предоставя възможност активно да предприемат корективни действия, които да сведат нивата на риск до минимум. Нашите решения включват:

 

 • Прецизна и обективна информация, в реално време, за това как превозните средства се използват от шофьорите
 • Профилиране на шофьорите и сигнализиране за необичайно поведение
 • Дистанционно наблюдение на състоянието на двигателя, спирачките, потреблението и нивото на горивото в резервоара, налягането в гумите и т.н.
 • Дистанционно спиране на двигателя
 • Контрол на скоростта в реално време

Сигурност

Ефективно имплементиране на решенията на EuroGPS отвежда предотвратяването на кражби на следващото ниво, чрез активни функции за наблюдение и контрол. Ние сме в състояние да увеличим  безопасността и сигурността на Вашите шофьори и превозни средства чрез:

 

 • Незабавна комуникация с контролния център в случай на кражба, с цел възстановяване на откраднати превозни средства
 • Дистанционна деактивация на двигателя и незабавно уведомление в случай на кражба
 • Система за идентификация на шофьорите
 • Задействащи се от водача и паник бутони (дистанционни и стационарни)