GPS Проследяване и тракинг

Ново изследване търси кои са най-рисковите шофьори и превозни средства

Публикувано от Viasat Technology on 28.05.20 21:37

Ново изследване на Университета в Кеймбридж, търси връзката между различни фактори при риск от ПТП. За целта са използвани няколко големи масива от данни, обхващащи периода от 2005 до 2015 година. Търсено е какъв е рискът за другите участници на пътя при управление на велосипеди, леки автомобили и таксита, микробуси, автобуси, камиони и мотоциклети. Случаите са разпределени в зависимост от местоположението на инцидентите (градски райони и извънградски райони), пол на водача и вид на пътищата (малки или големи пътни артерии). 

Вижте повече

Тема: GPS системи, GPS контрол, GPS Tracking System for vehicle control, безопасност на пътя

Командироване в страната част 1

Публикувано от Viasat Technology on 07.05.20 09:43

Командироване

Командироването по принцип е свързано с изпълнение на същата трудова функция извън мястото на постоянна работа, на която работника полага своя труд. Командироването по същество и правна регламентация може да бъде разделено на две основни групи – командироване в страната и командироване в чужбина.

Вижте повече

Тема: законодателство Европейски съюз, трудови права, Командироване

Право на работа в друга държава

Публикувано от Viasat Technology on 21.04.20 17:10

Правото на работа в друга държава членка е гарантирано чрез премахване на изискванията за разрешение за работа. Благодарение на това работникът може да полага труд без да е нужно да минава през сложна бюрократична процедура по получаване на разрешение за работа или достъп до пазара на труда в съответната държава. Това право реално е основата на трудовата мобилност в рамките на ЕС.

Вижте повече

Тема: законодателство Европейски съюз, трудови права, работа в друга държава

Право да се търси работа във всяка една държава членка на ЕС

Публикувано от Viasat Technology on 06.04.20 16:36

Търсенето на работа в друга държава членка е свързано с възможността всеки един гражданин на ЕС да търси и намира работа в рамките на общия трудов пазар на Общността. Конкретните проявления на това право са свързани с възможността всяко лице да търси работа в друга страна от Съюза, да получава съдействие от националните бюра по заетост наравно с гражданите на приемащата държава и да остане в приемащата държава достатъчно дълго, за да търси, кандидатства и да бъде нает на работа.

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, трудови права, транспортни работници, Право на пребиваване в друга държава, установяване в друга държава, работа в друга държава, Директива 2004/38/EО

5 въпроса за тол таксите

Публикувано от Viasat Technology on 30.03.20 12:43

България стартира новата тол система, а Viasat Technology беше избран за един от декларираните доставчици на данни. В тази статия ще се постараем да отговорим на най-често задаваните въпроси, на които се натъкнахме в мрежата. 

Вижте повече

Тема: ТОЛ такси, ТОЛ система

Право на пребиваване и установяване в друга държава

Публикувано от Viasat Technology on 16.03.20 16:01

За да е възможно да се търси работа или да се работи в друга държава е необходимо гражданите на ЕС без особени затруднения да могат да живеят в нея. За това е приета и Директива 2004/38/EО, която има за цел да насърчи мобилността в рамките на Европейския съюз, за да може всички негови граждани да живеят и полагат труд в държавата, в която желаят. Тя предвижда множество права и задължения, които най-общо премахват условията за дискриминация по национален признак в трудовия пазар на Общността и намаляват до минимум административните бариери при преместване на едно лице от една държава-членка в друга.

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, трудови права, транспортни работници, Право на пребиваване в друга държава, установяване в друга държава, работа в друга държава, Директива 2004/38/EО

Законодателна рамка на трудовата мобилност в ЕС - приложими правила на ЕС и развитие във времето (част 2)

Публикувано от Viasat Technology on 02.03.20 17:00

На базата на установените основни принципи в учредителните договори е развито и т. нар. вторичното законодателство, което детайлизира и установява механизмите за осъществяването на свободно движение в рамките на ЕС. С цел превръщане на Общността в пространство на истинска свобода и мобилност за всички граждани на Европейския съюз, през 1990 r. бяха приети директиви за предоставяне на право на пребиваване на лица, които не са работници: Директива 90/365/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на заети лица и на самостоятелно заети лица, които са преустановили своята трудова дейност; Директива 90/366/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на студентите; и Директива 90/364/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване (за гражданина държавите членки, които не се ползват от това право по силата на други разпоредби на Общностното право, и за членове на техните семейства).

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Трудова мобилност в Европейски съюз - транспортни работници

Публикувано от Viasat Technology on 26.02.20 07:49

През 2017 г. около 17 милиона европейски граждани са пребивавали в държава членка, която е различна от държавата, на която са граждани, като от тях 12,4 милиона са били в трудоспособна възраст (от 20 до 64 години)1. Основните държави, приемащи преместващи се граждани са Германия, Обединеното кралство, Италия, Франция и Испания, а държавите, от които произхождат тези лица са основно Полша, Португалия, Румъния, Италия и България. За съжаление е установено, че голяма част от тези лица се наемат в сектори, в които се изисква ниска квалификация на работниците2 . Поради това е особено важно за българските граждани, които желаят да се установят в друга държава членка да са запознати с основните им трудови права и общите разпоредби на законодателството в Европейския съюз. Това ще позволи те да търсят и защитават основните си социални правата като граждани на ЕС и ще намали възможностите за злоупотреби и използване на техния труд в нарушение на стандартите. В тази връзка ние от Viasat Technology ще публикуваме поредица от статии на тема Трудова Мобилност в ЕС, като се фокусираме върху транспортните работници. Първата част от поредицата четете тук:

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Интелигентните транспортни системи значително подобряват градския транспорт

Публикувано от Viasat Technology on 10.02.20 10:52

Предизвикателствата пред съвременния градски транспорт

В днешно време услугата градски транспорт се сблъсква с множество предизвикателства. Задръствания, конкуренция с леките автомобили, удължена продължителност на придвижването, намаляване на средната скорост особено в централните градски части, липса на приоритети на кръстовищата или собствено трасе са сред минусите, които правят използването на градския транспорт непривлекателно. 

Вижте повече

Тема: GPS устройства, интелигентни транспортни системи

ИКОМ получи одобрение за деклариран доставчик на данни

Публикувано от Viasat Technology on 09.01.20 14:03

На 30.12.2019 г. ИКОМ ООД получи одобрение за Доставчик на декларирани данни (ДДД) от УС на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) с решение № 24305/19, след като през август 2019 дружеството беше вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси с решение № 22932/19 от 09.08.2019 г. на АПИ.

Вижте повече

Тема: GPS устройства, ТОЛ такси, ТОЛ система, Пътни Такси, GNSS устройства, Маршрутна карта

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

  • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
  • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
  • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !

Абонирай се за блога на Viasat Technology!