GPS Проследяване и тракинг

Viasat Technology

Скорошни публикации

Право на пребиваване и установяване в друга държава

Публикувано от Viasat Technology on 16.03.20 16:01

За да е възможно да се търси работа или да се работи в друга държава е необходимо гражданите на ЕС без особени затруднения да могат да живеят в нея. За това е приета и Директива 2004/38/EО, която има за цел да насърчи мобилността в рамките на Европейския съюз, за да може всички негови граждани да живеят и полагат труд в държавата, в която желаят. Тя предвижда множество права и задължения, които най-общо премахват условията за дискриминация по национален признак в трудовия пазар на Общността и намаляват до минимум административните бариери при преместване на едно лице от една държава-членка в друга.

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, трудови права, транспортни работници, Право на пребиваване в друга държава, установяване в друга държава, работа в друга държава, Директива 2004/38/EО

Законодателна рамка на трудовата мобилност в ЕС - приложими правила на ЕС и развитие във времето (част 2)

Публикувано от Viasat Technology on 02.03.20 17:00

На базата на установените основни принципи в учредителните договори е развито и т. нар. вторичното законодателство, което детайлизира и установява механизмите за осъществяването на свободно движение в рамките на ЕС. С цел превръщане на Общността в пространство на истинска свобода и мобилност за всички граждани на Европейския съюз, през 1990 r. бяха приети директиви за предоставяне на право на пребиваване на лица, които не са работници: Директива 90/365/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на заети лица и на самостоятелно заети лица, които са преустановили своята трудова дейност; Директива 90/366/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на студентите; и Директива 90/364/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване (за гражданина държавите членки, които не се ползват от това право по силата на други разпоредби на Общностното право, и за членове на техните семейства).

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Трудова мобилност в Европейски съюз - транспортни работници

Публикувано от Viasat Technology on 26.02.20 07:49

През 2017 г. около 17 милиона европейски граждани са пребивавали в държава членка, която е различна от държавата, на която са граждани, като от тях 12,4 милиона са били в трудоспособна възраст (от 20 до 64 години)1. Основните държави, приемащи преместващи се граждани са Германия, Обединеното кралство, Италия, Франция и Испания, а държавите, от които произхождат тези лица са основно Полша, Португалия, Румъния, Италия и България. За съжаление е установено, че голяма част от тези лица се наемат в сектори, в които се изисква ниска квалификация на работниците2 . Поради това е особено важно за българските граждани, които желаят да се установят в друга държава членка да са запознати с основните им трудови права и общите разпоредби на законодателството в Европейския съюз. Това ще позволи те да търсят и защитават основните си социални правата като граждани на ЕС и ще намали възможностите за злоупотреби и използване на техния труд в нарушение на стандартите. В тази връзка ние от Viasat Technology ще публикуваме поредица от статии на тема Трудова Мобилност в ЕС, като се фокусираме върху транспортните работници. Първата част от поредицата четете тук:

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Интелигентните транспортни системи значително подобряват градския транспорт

Публикувано от Viasat Technology on 10.02.20 10:52

Предизвикателствата пред съвременния градски транспорт

В днешно време услугата градски транспорт се сблъсква с множество предизвикателства. Задръствания, конкуренция с леките автомобили, удължена продължителност на придвижването, намаляване на средната скорост особено в централните градски части, липса на приоритети на кръстовищата или собствено трасе са сред минусите, които правят използването на градския транспорт непривлекателно. 

Вижте повече

Тема: GPS устройства, интелигентни транспортни системи

ИКОМ получи одобрение за деклариран доставчик на данни

Публикувано от Viasat Technology on 09.01.20 14:03

На 30.12.2019 г. ИКОМ ООД получи одобрение за Доставчик на декларирани данни (ДДД) от УС на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ) с решение № 24305/19, след като през август 2019 дружеството беше вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси с решение № 22932/19 от 09.08.2019 г. на АПИ.

Вижте повече

Тема: GPS устройства, ТОЛ такси, ТОЛ система, Пътни Такси, GNSS устройства, Маршрутна карта

Постиженията на Viasat Technology през 2019 година

Публикувано от Viasat Technology on 27.12.19 09:36

Две години след като стана част от италианската компания Viasat Group, Viasat Technology продължава с бързи темпове своето развитие. През 2019 година станаха факт множество постижения, с които компанията цели увеличаването на своите клиенти и навлизане в нови пазарни сектори.

Вижте повече

Тема: Insider

3 критерия за икономично шофиране на камиони

Публикувано от Viasat Technology on 16.12.19 17:03

Производителите на автомобили обръщат голямо внимание на представянето на техните превозни средства от гледна точка на ефективност при разхода на гориво. Въпреки вложените в автомобилите високи технологии, човешкият фактор остава решаващ, когато става въпрос за ефективност, икономичен, екологичен и безопасен начин на шофиране.

Вижте повече

Тема: Решения за фирмени автопаркове, контрол на автопарк, добри практики, проследяване на автопарк, GPS следене, mobileye, real time GPS tracking, GPS Tracking System for vehicle control, GPS vehicle control software, автоматизация на автопарк, GPS устройства, Системи за автопарк

Имаме решение за увеличаващите се инциденти с мотористи

Публикувано от Viasat Technology on 06.12.19 09:45

По данни на МВР, инцидентите с мотористи в България зачестяват. През 2018 г., броят на загиналите мотористи е 41, а ранените са минимум три пъти повече. За сравнение, загиналите мотористи за 2017 г. са 5, а ранените 101. През 2016 г. има 6 загинали и 123 ранени моториста в общо 129 инцидента. Вероятността от пътнотраспортен инцидент с мотор е истински кошмар за всеки, който се движи на две колела. 

Вижте повече

Тема: real time GPS tracking, алармени сигнали за тревога, намаляване на инциденти, Viasat Moto

Viasat Group с поредно признание в Италия

Публикувано от Viasat Technology on 01.12.19 15:12

Viasat Group е включена в "Best Performance Club" - платформа, в която попадат най-бързо развиващите се компании за последните 3 години. Задължително условие за участниците в клуба е да са били сред номинираните и в 3-те предишни издания на наградата "Best Performance Award" (BPA). 

Вижте повече

Белгийски шофьор плати 12 000 евро глоба, заради нередовни почивки

Публикувано от Viasat Technology on 22.11.19 18:54

Белгийски шофьор е хванат с 23 нарушения на почивките и работното си време. Сумата, която е платил, би трябвало да го обезкуражи да продължава с неспазването на правилата. 

Вижте повече

Тема: Решения за фирмени автопаркове, Автоматични отчети и справки, контрол на автопарк, проследяване на автопарк, автоматизация на автопарк, GPS устройства, Системи за автопарк, дистанционно сваляне на DDD файловете, дистанционно сваляне на DDD файлове, Сваляне на данни от тахограф

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

  • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
  • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
  • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !

Абонирай се за блога на Viasat Technology!