GPS Проследяване и тракинг

Право на пребиваване и установяване в друга държава

Публикувано от Viasat Technology on 16.03.20 16:01

За да е възможно да се търси работа или да се работи в друга държава е необходимо гражданите на ЕС без особени затруднения да могат да живеят в нея. За това е приета и Директива 2004/38/EО, която има за цел да насърчи мобилността в рамките на Европейския съюз, за да може всички негови граждани да живеят и полагат труд в държавата, в която желаят. Тя предвижда множество права и задължения, които най-общо премахват условията за дискриминация по национален признак в трудовия пазар на Общността и намаляват до минимум административните бариери при преместване на едно лице от една държава-членка в друга.

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, трудови права, транспортни работници, Право на пребиваване в друга държава, установяване в друга държава, работа в друга държава, Директива 2004/38/EО

Законодателна рамка на трудовата мобилност в ЕС - приложими правила на ЕС и развитие във времето (част 2)

Публикувано от Viasat Technology on 02.03.20 17:00

На базата на установените основни принципи в учредителните договори е развито и т. нар. вторичното законодателство, което детайлизира и установява механизмите за осъществяването на свободно движение в рамките на ЕС. С цел превръщане на Общността в пространство на истинска свобода и мобилност за всички граждани на Европейския съюз, през 1990 r. бяха приети директиви за предоставяне на право на пребиваване на лица, които не са работници: Директива 90/365/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на заети лица и на самостоятелно заети лица, които са преустановили своята трудова дейност; Директива 90/366/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване на студентите; и Директива 90/364/ЕИО на Съвета относно правото на пребиваване (за гражданина държавите членки, които не се ползват от това право по силата на други разпоредби на Общностното право, и за членове на техните семейства).

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Трудова мобилност в Европейски съюз - транспортни работници

Публикувано от Viasat Technology on 26.02.20 07:49

През 2017 г. около 17 милиона европейски граждани са пребивавали в държава членка, която е различна от държавата, на която са граждани, като от тях 12,4 милиона са били в трудоспособна възраст (от 20 до 64 години)1. Основните държави, приемащи преместващи се граждани са Германия, Обединеното кралство, Италия, Франция и Испания, а държавите, от които произхождат тези лица са основно Полша, Португалия, Румъния, Италия и България. За съжаление е установено, че голяма част от тези лица се наемат в сектори, в които се изисква ниска квалификация на работниците2 . Поради това е особено важно за българските граждани, които желаят да се установят в друга държава членка да са запознати с основните им трудови права и общите разпоредби на законодателството в Европейския съюз. Това ще позволи те да търсят и защитават основните си социални правата като граждани на ЕС и ще намали възможностите за злоупотреби и използване на техния труд в нарушение на стандартите. В тази връзка ние от Viasat Technology ще публикуваме поредица от статии на тема Трудова Мобилност в ЕС, като се фокусираме върху транспортните работници. Първата част от поредицата четете тук:

Вижте повече

Тема: трудова мобилност в Европейски съюз, законодателство Европейски съюз, свободно движение на работници, трудови права, транспортни работници

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

  • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
  • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
  • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !

Абонирай се за блога на Viasat Technology!