Viasat Technology Award

 

Viasat Group с поредно признание в Италия

Posted by Viasat Technology on 01.12.19 15:12
Viasat Technology

Viasat Group е включена в "Best Performance Club" - платформа, в която попадат най-бързо развиващите се компании за последните 3 години. Задължително условие за участниците в клуба е да са били сред номинираните и в 3-те предишни издания на наградата "Best Performance Award" (BPA). 

BPA отдава нужното внимание на италианските компании, които са първенци в сферата на устойчивото икономическо развитие. 

Наградата е учредена от Висшето училище за мениджмънт SDA Bocconi, в партньорство с J.P. Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters и Gruppo24Ore, като нейната основна цел е да се отдаде заслужена почит на италианските компании, които създават икономическа, технологична, човешка, социална и екологична стойност, благодарение на последователния си подход в света на бизнеса. 

Номинираните компании трябва да бъдат с годишен приход между 25 и 500 млн. евро, които успяват да поддържат постоянен икономически растеж, същевременно грижейки се за човешкия, екологичния, иноваторския и икономическия фактори. 

Процесът по номиниране се състои в 3 стъпки: 

  • Анализ на икономическите и финансови данни на компаниите в точно определени параметри; 
  • Анализ на данни от въпросника, който е предварително подаден от участниците при предварителния подбор; 
  • Комисия от SDA Bocconi проверява данните, извадени от изследванията във втория етап на селекцията.  

Кандидатстващите компании трябва да са независими спрямо чуждестранни групи и да оперират в някой от производствените сектори, като трябва да имат по-голям марж от конкурентите в сектора, спрямо формулата EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - печалба, преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация). 

Станете партньори на една от най-значимите компании в Европа, като заявите среща с нас чрез формата по-долу, за да си поговорим за бизнес. 

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

  • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
  • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
  • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !