Отчети и графики, които доказват злоупотреби с горива в автопарка3

Отчети и графики, които доказват злоупотреби с горива в автопарка

Posted by Viasat Technology on 12.09.19 09:24
Viasat Technology

Най-голямото предимство на поставянето на GPS устройства с контрол на горива са автоматичните отчети и справки, които системата генерира. При крайните клиенти те се използват като неоспоримо доказателство за това: краде ли се гориво от служебните превозни средства; колко литра точно са откраднати; къде, кога и от кого се извършва кражбата.

Отчети и графики, който доказват злоупотреби с горива в автопарка 1

Фиг.1

На фиг. 1 е даден конкретен пример за източване на гориво. Текстовата информация описва конкретното превозно средство, датата и времето на престой. Върху географската карта се визуализира местоположението, а графиката показва количеството източено гориво в литри, датата и часа на събитието. По аналогичен начин се отбелязват и всички зареждания. 

Отчети и графики, който доказват злоупотреби с горива в автопарка 2

Фиг.2

На фиг. 2 е дадена таблична информация за администриране на зарежданията и източванията на горива. Подобна справка може да бъде генерирана  обобщена за целия автопарк едновременно, за отделно превозно средство, за произволно избран период от време.

 

Удобен инструмент при управлението на автопарка е автоматизираното изчисляване на преразхода и икономията на гориво на всяко едно превозно средство (фиг. 3). Тази справка е изключително удобна, когато преразхода на гориво произтича от лош стил на шофиране, кражба на гориво от т.нар. „обратна нафта“ или чести кражби на малки количества гориво.

Отчети и графики, който доказват злоупотреби с горива в автопарка 3

Фиг. 3

Това е само част от крайно необходимия доказателствен материал, който ще ви помогне да се преборите срещу лошите практики и кражбите на горива.  За подробен анализ на възможностите за оптимизация на разходи на вашият автопарк, както и за противодействие срещу кражбите на горива, възползвайте се от безплатна консултация с нашите специалисти като ни потърсите на посочените координати или попълните  формата по-долу. 

Topics: Real time vehicle tracking, Reducing Fuel Costs Using a Corporate Telematics, Намаляване разхода на гориво с GPS система, GPS проследяване в реално време, GPS Tracking Reports, Автоматични отчети и справки, GPS системи, GPS tracking,, GPS проследяване, GPS следене, real time GPS tracking, fuel theft

Smart Tracker от Viasat Technology
  • Намаляване на разходите за гориво и поддръжка
  • Ограничаване на злоупотребите със служебните превозни средства
  • Информация за водача в реално време и подобряване начина на шофиранe
  • GPS проследяване в реално време!

Viasat Technology Блог

Всичко за GPS контрола на транспортни средства

Имате ли автопарк или служебни автомобили? Искате ли да имате контрол върху работата на Вашите служители, които използват служебните коли, камиони, бусове, строителни машини?  Имате ли представа, че можете да спестите от разходите за транспорт чрез GPS?

Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в блога на Viasat Technology,  и още: 

  • Какво могат и какво не могат GPS проследяващите системи?
  • Защо се намаляват разходите с GPS контрол на транспорта?
  • Какви справки се генерират автоматично от GPS системите?

За да сте в крак с възможностите и проблемите, които можете да решите внедрявайки GPS система за контрол на автомобили, следете нашия блог или се абонирайте за него !