ДОКУМЕНТИ 

Протокол от общо събрание на съдружниците на Консорциум "СИТИ ТРАНС ПЛЕВЕН"ДЗЗД - към протокола 

Счетоводен баланс на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СИТИ ТРАНС ПЛЕВЕН - към баланса

ПОЛИТИКА no OKOЛHATA CPEДA, Приложение 3 към KП CYOC - към документа

"Счетоводен баланс на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СИТИ ТРАНС ПЛЕВЕН 2018" - към документа

"Консорциум Сти транс Плевен" - 2019 Декларация-чл38ал9т2-ЗС - към документа