Решения за фирмени автопаркове

 

Viasat Technology SmartTracker - софтуер за управление на автопарк.
Предназначен е за фирми, които управляват собствен парк от автомобили, пътно-транспортна техника или машини.
С последната технология от света на телематиката ще ускорите времето по вземане на решения и ще бъдете по-гъвкави като следите и контролирате по всяко време къде са вашите превозни средства и какво е тяхното актуално състояние.


Успешните компании имат ефективен мениджмънт. Започнете днес!

Дистрибуция и логистика

GPS проследяване

За автомобили, тежко и лекотоварни камиони. Подходящо GPS решение за фирми в областта на търговията, дистрибуция на стоки, транспорт, производство.

Смесени автопаркове

GPS проследяване

За автопаркове с общо предназначение и произволен брой автомобили, камиони и бусове - транспортни фирми, дистрибутори, производители, търговци, и др.

Бързооборотни стоки

GPS проследяване

Подходящо решение за за фирми опериращи в областта на транспорт на бързооборотни стоки. С автопарк състоящ се от лекотоварни камиони, хладилни и товарни бусове.

Пътнически транспорт

GPS проследяване

GPS проследяване на автобуси и микробуси. За фирми опериращи в областта на пътническия транспорт - туризъм; международен, градски и между градски транспорт.

Сигурност

GPS проследяване

Решение за бизнеси занимаващи се с охрана на хора, ценни пратки и товари, превенция на автокражби, издирване на откраднати превозни средства и контрол на застраховани автомобили.

Комунални услуги

GPS проследяване

Проследяване и контрол на автомобили и специализирани техника. Подходящо решение за за фирми в областта на комуналните услуги (електроснабдяване, ВиК, топлинна енергия, др.)

Строителство

GPS проследяване

Проследяване и контрол на камиони, багери, самосвали, бетон миксери бетон-помпи, булдозери и т.н. Подходяща за за специализирани автопаркове на фирми в строителния сектор.

Земеделие

GPS проследяване

GPS проследяване и контрол в реално време на комбайни, трактори и друга специализирана селскостопанска техника. Подходящо решение за компании занимаващи се с агро бизнес.

Сметосъбиране и снегопочистване

GPS проследяване

GPS проследяване и контрол в реално време на специализирани машини за снегопочистване, сметосъбиране и управление на отпадъци.

Нефт и газ

GPS проследяване

GPS проследяване и контрол в реално време на камиони, цистерни за транспортиране на горива, течни и насипни товари.

Отдаване под наем/лизинг

GPS проследяване

Решение за GPS проследяване, контрол и управление, подходящо за компании занимаващи се с отдаване на превозни средства под наем или на лизинг.

Диспечерски центрове

GPS проследяване

GPS проследяване и управление на средни и големи автопаркове чрез диспечерски центрове. Подходящо решение за таксиметрови компании, B2C компании, други.