ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА

върни се към всички решения

 

Управление нa автопарк

 

GPS сателит GPS сателит
Вашият автопарк Вашият автопарк
Телекомуникационна мрежа Телекомуникационна мрежа
Управление от компютър и мобилно устройство Управление от компютър и мобилно устройство

 

Системите Viasat Technology за управление и проследяване в реално време на автопаркове
правят логистичните процеси по-ефективни и по-безопасни, отколкото преди.

Независимо от сложността и размера на вашият автопарк системите на Viasat Technology
ви осигуряват повишена ефективност, производителност и безопасност на автопарка,
намаляване на оперативните разходи, излишният пробег и загубеното време.

Какви са ползите за твоят бизнес

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

 

Намаляване на транспортните разходи

Контрол на разходните норми - пробег и гориво

Контрол при изпълнение на маршрутите на служебните МПС

Намаляване злоупотреби със служебните превозни средства

Ограничаване престоя и излишните километри

СИГУРНОСТ

 

Допълнителна сигурност за водача

Сигурност за товара и превозното средство

Локализиране на откраднато превозно средство

Алармиране в случай на опасност

Предотвратяване на кражба

БЕЗОПАСНОСТ

 

Информация за водача в реално време

Подобряване начина на шофиране на водача

Намаляване на средната скорост на автопарка

Намаляване на щетите

Намаляване на транспортните произшествия

ЕФЕКТИВНОСТ

 

Ясно разграничаване на служебен от личен пробег

Обективна информация за пробега и посещенията на обектите

Много и разнообразни справки и отчети

Подобряване спазването на работното време и дисциплина

Прозрачност при взаимоотношенията с клиенти

Функционалности
Функционалности:
 • GPS проследяване в реално време
 • Местоположение, маршрути, скорост, посока
 • Следене състояние на двигател, акумулатор
 • Oграничителни правила и автоматизирани аларми
 • Въвеждане на клиентски обекти
 • Специализирани справки
 • Администриране на гуми
 • Контрол на горивото
 • Идентификация на водача
 • Имобилайзер
 • Датчици за врати
 • Температурни датчици
 • Следене на обороти
 • Връзка към CAN / OBD II
 • Връзка към Тахограф
 • Навигация
 • Mobileye (Асистент за безопасно шофиране)
 • Дистанционно спиране на двигателя
 • Паник бутони
Каталог с услуги за индустрия "Дистрибуция и логистика"


Разбери какви са ползите от GPS проследяването за твоя автопарк и кои са

подходящите пакетни услуги. 
brochure-thumbnail.png
Получи ценова оферта

 

Посъветвай се с нас как може да решим твоите проблеми и ние ще ти дадем предложение съобразено с индивидуалните нужди на твоя автопарк.

Възползвай се от тестова инсталация, сега!