Интелигентни транспортни системи

Градски транспорт

its.jpg

Система за управление на градски транспорт (PTIPS) включва: автоматично позициониране на МПС (AVL), информация за пътниците (RTPI) и осигуряване на предимство на превозните средства на кръстовища (PTPS)

Застраховка на база експлоатация

ubi.jpg

Система адресирана специално за нуждите на застрахователните дружества (PAYD)

eCall

ecall.jpg

Система за автоматизирано подаване на сигнал за спешна помощ

Viasat Technology Toll Collect

EuroGPS Toll Collect

Разработена ефективна ТОЛ система за превозни средства