ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Оптимизация на градската мобилност

Обратно към всички решения

Интелигентни транспортни системи

Задръстванията и вредните газове причиняват все повече трайни икономически загуби и множество социални вреди в редица населени места в световен мащаб. Интелигентните транспортни системи (ИТС) са комплексни иновативни технологии за управление на трафика, които съзадават транспортна среда, която е по-безопасна, оптимизирана, по-устойчива и по-екологично ориентирана.

Добре развитите и интегрирани ИТС прилагат различни информационни и комуникационни технологии за всички видове пътнически транспорт. Положителните резултати лесно се наблюдават непосредствено след прилагането им. Такива системи позволяват на общините, операторите на обществен транспорт и пътниците да взимат по-добре информирани и координирани решения.

GPS сателит GPS сателит
arrow-right.png
Обществен транспорт
arrow-right.png
Информационни LED табла на спирки Информационни LED табла на спирки
arrow-right.png
Онлайн плануване на пътувания през настолен компютър или мобилно устройство Онлайн плануване на пътувания през настолен компютър или мобилно устройство
arrow-right.png
Контролен център Контролен център

Ползи

municipalities.png

ОБЩИНИ


public-transport-operators.png

ОПЕРАТОРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ


 • Реално-временен контрол на превозните средства
 • Възможност за имплементиране на всякакви допълнителни услуги за управление на автопарка
 • Намаляване на разходите
 • Оптимизации на разписанията и повишаване на надежността
 • Прозрачни бизнес отношения с общините
 • Подобрение на услугата

 

 

citizens.png

ГРАЖДАНИ


 • Намаляване на чакането на спирки
 • Повишена удовлетвореност на пътниците
 • Оптимизиран обществен транспорт
 • По-надеждни разписания и планиране на пътуването
 • Намаляване на вредните газове в населените места
 • По-безопасна транспортна мрежа
 • Намаляване на задръстванията
 • Плащане за услуги чрез смарт карта или мобилен телефон

Интелигентни транспортни средства на обществения транспорт

Решенията на Viasat Technology за оптимизирана градска мобилност включват

АВТОМАТИЧНО СЛЕДЕНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО (AVL)

Решения за общините за контрол над операторите на обществения транспорт и оптимизиране на транспортната мрежа (предимно GPS проследяване, контрол и оптимизация на разписанията, услуги за подпомагане на водача, броене на пътниците, електронни билети и др.)

ИНФОРМАЦИОННИ ПЪТНИ ДИСПЛЕИ (VMS)

Електронни дисплеи, предоставящи информация за трафика, инциденти, ремонти, затворени пътища и др.

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРИОРЕТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ (PTISPS)

Ефективно средство за предвиждане на часа на пристигане на превозни средства от обществения транспорт и светофари. В случай на изоставане от графика, може да бъде даден приоритет на съответното превозно средство, чрез промяна на режима на светофарите. Подобрява надежността и осигурява пътници и оператори с реално-временна информация за разписания и местоположения за превозните средства

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Хармонизиране на различни видове плащания  на единна платформа, използвайки смарт карти. Граждани ще могат да плащат за паркиране, автобусни и влакови билети, както и пътни такси, с помощта на една смарт карта

ГРАДСКИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Решения за наблюдение и контрол, които помагат за управлението на обществения транспорт и цялостно движение. Възможност за откриване на инциденти, събиране на данни за трафика, и гарантиране безопасността на движението

АВТОМАТИЗИРАНО ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ (AFC)

Смарт метод за електронно плащане, което позволява на пътниците да имат достъп до различни видове транспорт - автобуси, метро, железопътен транспорт, такси, паркинг и др. Позволява автоматизирани комплексни структури на електронни плащания, включително на база зони, разсточние, време, тип транспорт (напр. комбиниран автобус-влак)

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (RTPI)

Информационни дисплеи на спирки и в превозните средства, гласови съобщения, информация и интернет услуги и др.

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА СВЕТОФАРИТЕ (ATSC)

Динамичен и ефективен метод за оптимизиране на потока на трафика, намаляване на задръстванията и вредните газове, както и подобряване на надежността на разписанията. Светофарите се регулират автоматично на базата на променящите се модели на пристигане на превозните средства на кръстовищата

СИСТЕМИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКИРАНЕТО (CPGS)

Ориентиране на превозни средства  към по-леко натоварени райони, обикновено с помощта на VMS. Значително намалява задръстванията и подобрява потока на трафика 

its-online-trip-planning.jpg
Повишение на удовлетворението на пътниците
1
Получаване на информация в реално време за разписания на обществения транспорт (потенциални закъснения, затворени спирки и др.). Информация достъпна онлайн (компютър, мобилно устройство, апликация)
arrow-white-down.png
2
Пристигане на спирката навреме и с правилната информация
arrow-white-down.png
3
Получаване на адекватна информация по време на пътуването, относно текуща локация, чрез дисплеи и гласови съобщения
arrow-white-down.png
4
Сигурно достигане на желаната дестинация
arrow-white-down.png

Viasat Technology успешно реализира ИТС системи в следните общини:

logo-stara-zagora.png

Община СТАРА ЗАГОРА

logo-skopie.png

Община СКОПИЕ

logo-plovdiv.png

Община ПЛОВДИВ

logo-pleven.png

Община ПЛЕВЕН

Брошура за ИТС

Изтеглете нашата брошура и разберете повече за интелигентното управление на обществения

транспорт, възможни функционалности и опции за имплементация от общините

brochure-thumbnail.png