ЗАСТРАХОВКА НА БАЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Pay as you drive

върнете се към всички решения

 

Застраховка на база експлоатация (UBI)

 

UBI решенията за застрахователни компании стават все по-популярни, тъй като позволяват ефективно следене на поведението при шофиране и изчисляване на застрахователната премия, в зависимост от действителното използване на превозните средства. Този революционен модел ще позволи на застрахователите да извлекат значителни ползи от гледна точка на:

 

   Повишена гъвкавост на застрахователните планове

  Намаляване на загубите от кражби на превозни средства

   Безпрецедентен контрол над искове за щети

 

Нашите усилия и продукти са съобразени със специфичните нужди на застрахователите и вземат под внимание особеностите на местния пазар.

 

Опит и предимство на Viasat Technology

Viasat Technology притежава патентован продукт pas-as-you-drive (PAYD), разработен в сътрудничество с Telecom Austria Group M2M. Нашите висококачествени продукти и услуги позволяват постигане на значителна ефективност. Нашият екип от професионалисти притежава богат опит и познания в областта на телематичните услуги.

UBI & Допълнителни услуги

 

Реално-временна, прецизна и обективна информация за това как застрахованите превозни средства се използват от клиентите
Ползи от имплементирането на услуги за управление на автопарк
icon-euro.png

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

 

 • Намаляване на транспортните разходи
 • Контрол на разхода за гориво
 • Контрол на маршрутите
 • Намаляване неправилното използване на служебни превозни средства
 • Намаляване на пробега
icon-security.png

СИГУРНОСТ

 

 • Повишение на сигурността за пътниците и водача
 • Повишение на сигурността за превозното средство, товара и оборудването
 • Локализиране на откраднато превозно средство
 • Алармиране на контролен център в случай на опасност
 • Предотвратяване на кражба
icon-safety.png

БЕЗОПАСНОСТ

 

 • Реално-временна информация за местоположението на превозните средства и техническото им състояние
 • Подобрение на начина на шофиране
 • Намаление на нарушаването на ограничения на скоростта
 • Намаление на щетите
 • Намаление на произшествия
icon-effectivness.png

ЕФЕКТИВНОСТ

 

 • Разделяне на служебен от личен пробег
 • Обективна информация за пробега и посещенията на обекти
 • Разнообразни статистически справки
 • Подобрение на трудовата дисциплина
 • Прозрачност при взаимоотношенията с клиенти
Брошура за UBI


Свалете нашата UBI брошура и разберете повече за нашите решения
brochure-thumbnail.png