Компании, които довериха автопарка си на Viasat Technology

Вижте ефекта от използването на някои Viasat Technology SmartTracker решения

EuroGPS Solutions
Национален център за Бърза помощ в България използва EuroGPS SmartTracker Telemedicine
EuroGPS Solutions
ОБЩИНА ПЛОВДИВ - обществен автобусен и тролейбусен транспорт използва EuroGPS SmartTracker Public Transportation
EVN Bulgaria
EVN България използва EuroGPS SmartTracker Business
INSA OIL
INSA OIL използва EuroGPS SmartTracker Oil
Coca Cola Hellenic Bulgaria
Кока Кола Хеленик България използва EuroGPS SmartTracker Distribution & logistics
Trace Group
Trace Group използва EuroGPS SmartTracker Construction
National Healthcare Emergency Center in Bulgaria

Национален център за Бърза помощ в България

 

Национална интеграция на специализираното решение на Иком за управление на автомобилен парк Viasat Technology SmartTracker Telemedicine. Решението е интегрирано в повече от 500 санитарни автомобили в България.

Постигнато над 50% намаляване на времето на изпращане на санитарен автомобил чрез решение на Viasat Technology за:
– автоматично търсене на свободни санитарни автомобили, намиращи се най-близо до мястото на повикване.
– автоматизация на процеса по изпращане на санитарен автомобил и информационен контрол и между PSAP, санитарни автомобили и болници.

Към решение Индустрия „Диспечерски центрове“

National Healthcare Emergency Center in Bulgaria
ОБЩИНА ПЛОВДИВ - обществен автобусен и тролейбусен транспорт
Plovdiv municipality public transport

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - обществен автобусен и тролейбусен транспорт

Цялостно прилагане в града на специализирано решение на Иком „Viasat Technology SmartTracker Public Transportation“ за всички превозни средства, които обслужват системата за обществен транспорт на града (над 400 автобуса).

Над 30% намаление на плащанията на Общината към концесионерите на транспортните линии са постигнати чрез следните инструменти предоставени от Viasat Technology:
– Контрол на разписанието в реално време
– Оптимизация на маршрутите
– Автоматични справки и калкулация на субсидиите и др.

EVN Bulgaria

EVN България

Най-голямото енерго-разпределително дружество в България избра Viasat Technology SmartTracker Classic за оперативен контрол на автопарк от повече от 1200 автомобила.

20% намаление на разходите по oбслужване и поддръжка на автопарка се дължи на:
– Намаление на изминатите километри
– Намалена скорост
– По-малко катастрофи с фирмени МПС
– Намаляване на административни разходи

Всичко това бе постигнато с минимален контрол от страна на операторите, заради възможностите на инструментите на Viasat Technology за автоматизация на оперативния контрол на автопарка, в т.ч. създаване на правила и тяхното прилагане, както и генериране на известия и справки за различни нива на мениджмънта на компанията.

Към решение: Индустрия „Комунални услуги“

EVN Bulgaria

SmartTracker решения

Кое решение може да бъде най-полезно за вашия бизнес? Вижте всички комплекти решения и научете какви ще са вашите преки ползи.

Всички решения

Безплатна консултация и тест

Кое решение може да бъде най-полезно за вашия бизнес? Вижте всички комплекти решения и научете какви ще са вашите преки ползи.

Консултация и тест

INSA OIL
INSA OIL

INSA OIL

втората най-голяма рафинерия в България избра Viasat Technology SmartTracker Oil за оперативен котрнол на дистрибуцията и автопарка от цистерни.

25% намаление на общите разходи за поддръжка и обслужване на автопарка от цистерни се постигна с помощта на пълната гама хардуерни и софтуерни интрументи на SmartTracker за контрол на цистерните, осигурявайки мониторинг в реално време на:
– люкове
– клапите
– зашитната врата на пневматичния котролен блок
– принтиращо касово устройство

Viasat Technology SmartTracker Oil позволява на контролния център на рафинерията да реално-времеви оперативен контрол и пълна прозрачност по време на следните процеси: товарене, транспортиране и разтоварване/изпомпване на гориво от цистерните.


Към решение Индустрия „Нефт и газ“

Coca Cola Hellenic Bulgaria

Кока Кола Хеленик България

Цялостна национална интеграция на специализираното решение на Иком „Viasat Technology SmartTracker Distribution“ за целия автопарк на отдел Продажби на Кока Кола Хеленик България (400 МПС).

15% намаление на изминатите километри на отдел „Продажби“ се постигна чрез средствата на ЕuroGPS за:
– Гео кодиране на повече от 400 000 точки на продажба
– Автоматичен контрол на посещенията при клиент в района на определен търговец;
– Автоматизация на употребата на фирмени МПС и контрол на поведението на водачите чрез създаване на параметри;

Към решение Индустрия „Бързооборотни стоки“

Coca Cola Hellenic Bulgaria
Trace Group
Trace Group

Trace Group

Най-голямата холдингова група строител на пътища в България избра „Viasat Technology SmartTracker Construction“ за оперативен контрол върху автопарка от тежкотоварни камиони и строителна техника (500 превозни и строителни средства).

Над 25% намаление в оперативните разходи на машините се постига чрез средствата на Viasat Technology за:
– Наблюдение върху всички видове параметри на строителната техника с реално-времеви сигнали за тревога и прилагане на предварително зададени параметри;
– Пълен контрол върху цикъла на употреба на гориво в компанията.

Към решение Индустрия „Строителство“