FUEL MANAGER

Менажирана услуга за технически контрол на горивата

4

Намалява разходите за гориво
Използвайте автоматичните отчети, за да измерите ефективността и да намалите разходите на автопарка.

4

Предотвратява злоупотребите с гориво
Получавайте справка и известие за всяко зареждане и източване на гориво

4

Намалява вредните емисии
С оптимизиране на разходите за гориво, Вие намалявате и излъчваните вредни емисии в атмосферата.

 

 

Разберете как да оптимизирате разхода на гориво на автопарка, като свалите нашата брошура.

 С Fuel manager от Viasat Technology  Вие получавате:

  

1. Калибриране на горивни и капацитивни датчици свързани с GPS устройствата.
2. Месечно въвеждане на данните за зарежданията от бензиностанции, извършено от наш екип.
3. Сравняване на отчетените от GPS устройствата зареждания с гориво и тези направени на бензиностанции.
4. Регулярни проверки и експертни доклади* за източвания, резки спадове или кражби на горива.
5. Месечни справки за изразходвано гориво и изчисление на горивен разход на километър или моточас, за отделните МПС-та и/или машини.
pic-1

Не губи време, разбери повече тук!